sobota, 15 listopada 2014

Czy można karmić piersią w miejscach publicznych ?


W październiku wyrzucono z przestrzeni publicznej, karmiącą piersią w galerii handlowej w Radomiu- ochrona "zaprosiła" mamę aby karmiła w toalecie... tak ochrona postrzega swoje obowiązki w tej galerii handlowej. Dyrekcja nie przeprosiła za wyproszenie matki z przestrzeni publicznej, ubolewa jedynie nad pomyłką, mama miała zostać wyprowadzona do "pokoju karmień" ...

Zacytuję tutaj fragment artykułu jaki ukazał się w "Gazecie.pl " , który dotyczy aspektu prawnego takiej sytuacji

  cytuję : "W polskim porządku prawnym nie ma wyraźnych przepisów, które regulowałyby, gdzie i w jakich sytuacjach matki mogą czy też nie mogą karmić piersią swoich dzieci. Pozostaje to więc raczej kwestią regulowaną przez normy kulturowe niż prawne - komentuje Anna Błaszczak z Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami w Biurze RPO.Dodaje, że należy przy tym jednak uwzględnić, że w Polsce macierzyństwo znajduje się pod szczególną ochroną, podobnie jak dobro dziecka - i dobra te są wysoko cenione społecznie. Wyproszenie matki karmiącej z centrum handlowego może być również uznane za przejaw dyskryminacji ze względu na macierzyństwo i ze względu na płeć. Zgodnie z ustawą o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania zakazane jest m.in. nierówne traktowanie ze względu na płeć w dostępie do usług - w tym przypadku usług centrum handlowego.

- Ofiary takiej dyskryminacji mogą się domagać odszkodowania na podstawie tej ustawy czy nawet zadośćuczynienia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych. Dodatkowo przedsiębiorca prowadzący centrum handlowe może zostać ukarany grzywną za popełnienie wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń, polegającego na odmowie świadczenia usługi bez uzasadnionej przyczyny - wyjaśnia Błaszczak.

W pierwszej kolejności ze skargą należy zwrócić się do kierownika centrum handlowego, a w przypadku nieosiągnięcia zamierzonego rezultatu podjąć kroki prawne. Osoby doświadczające dyskryminacji mogą również składać skargi do RPO."
koniec cytatu.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,138764,16791834,Mama_wyproszona_z_galerii__Kazali_jej_karmic_syna.html?lokale=zielonagora#sondaz
link do artykułu

Ledwo ucichła jedna afera, w listopadzie wybuchła podobna na Pomorzu, w Sopocie, w restauracji La Marea kelner wyprosił mamę karmiącą do toalety, ponieważ takie dostał zalecenie postępowania w przypadku mam karmiących w tym przybytku szumnie zwanym restauracją.

http://dziecko.trojmiasto.pl/Karmiaca-piersia-matka-upomniana-przez-kelnera-w-restauracji-n85206.html#
link do artykułu

 Szkoda, że od razu nie przygotowali stolika w toalecie, gdzie sadzaliby rodziców z małymi dziećmi karmionymi piersią. Właściciel ( Janusz Grzyb ) na oburzone komentarze na facebook, odpowiedział, że "promowanie macierzyństwa powinno się odbywać w czterech ścianach"...
Właściciel restauracji zaznacza, że w La Marea mamy nie raz karmiły dzieci przy stole lub przewijały je w toalecie i nikt nigdy nie robił problemu.

Czytaj więcej na:
http://dziecko.trojmiasto.pl/Karmiaca-piersia-matka-upomniana-przez-kelnera-w-restauracji-n85206.html#tri
Bardzo by przydała się tutaj ikonka "walenie głowa w ścianę " :P  Fantastyczne jest to, że społeczeństwo zareagowało bojkotując knajpę.

https://www.facebook.com/LaMareaSopot?sk=reviews
Link do recenzji knajpy- dodaj swoją

W internecie znów gorące dyskusje na temat tego, czy mamy mogą karmić wszędzie...Same mamy maja czasem wątpliwości, czy prawo stoi po ich stronie...
Chciałam więc przypomnieć materiał, który został nagrany tuz po aferze radomskiej, gdzie ja wraz z posłem, prawnikiem Ryszardem Kaliszem, rozmawiamy o tym jakie prawa ma mama karmiąca w przestrzeni publicznej...

http://www.tvn24.pl/tak-jest,39,m/czy-mozna-karmic-piersia-w-miejscu-publicznym,479106.html
link do filmu


  MAMA MA PRAWO 
KARMIĆ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ


Po aferze w Radomiu otrzymaliśmy list z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, które zaoferowało się prowadzić pro bono sprawy  związane z naruszenieami praw matek...

" Dzień Dobry, oglądałem właśnie Panią w Tvn24. Gratuluje dobrego wystąpienia! Jestem przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego -organizacji prawników wspierających pro bono osoby doświadczające dyskryminacji. Sytuacje przedstawione przez Panią naszym zdaniem są właśnie przejawami dyskryminacji. Z chęcią poprowadzimy pro bono postępowanie o odszkodowanie za naruszenie praw matki karmiącej. Jeśli któraś z mam spotkałaby się z podobną sytuacją, proszę się do nas zwrócić, z chęcią przyjrzymy się sprawie. Wesprzemy matki w walce o ich prawa. Pozdrawiam serdecznie,
Krzysztof Šmiszek PTPA - w razie potrzeby kontakt: ksmiszek@ptpa.org.pl  "


Bardzo dziękuję organizacji PTPA i przewodniczącemu za wsparcie.  Dobrze wiedzieć, gdzie się w razie czego zwrócić. Pokażmy, ze naszych praw nie da się łamać bezkarnie...

Nie bójmy się karmić piersią wszędzie, mamy do tego prawo, a nasze dziecko ma prawo do najlepszego pokarmu, oraz do zaspokojenia swojego głodu, wszędzie, a w toaletach niech sami jedzą ci, którzy uważają, że jest to stosowne do tego miejsce. My nie jemy w toaletach i nie karmimy tam naszych dzieci, byłoby to naruszenie praw dziecka oraz narażenie go na utratę zdrowia.


            KARMIMY PIERSIĄ, 
BO 
NASZE DZIECI SĄ TEGO WARTE !!!